OM / About

Vi er en non-profit eksperimenterende virksomhed, der lige nu fremstiller filmen

“Det parallelle Univers”
Se nærmere beskrivelser under fanen Blog.

Editshop og Editshop Arts var tidligere en lille virksomhed, der arbejdede med forskellige opgaveløsninger, hvori der indgik tekst, lyd og billeder. Som en fast opgave overførte vi analoge medier til digitale medier i et samarbejde med Ældresagen. Firmaet var aktivt i årene 2011-2014. I dag dækker navnet over en non-profit hobbyvirksomhed, der eksperimenterer med fremstillingen af kunstneriske videoer, der tilstræber af have et tilsnit af fantasi-dokumentarisme og science fiction, og hvor de tidligere arbejdsopgaver med tekster, lyd/musik og billedkunst forenes.

Udstyr og hardware fra
Canon, Rode, Apple, Studiologic, HP, Dell, Enermax og Acer.
Software fra
Pinnacle, Olympus Sonority, Audacity, Finale og Microsoft Office.

We are a non-profit experimental company, currently producing the film

“The Parallel Universe”
See detailed descriptions under the Blog tab.

Editshop and Editshop Arts was previously a small company that worked with various task solutions, which included text, sound and images. As a fixed task, we transferred analogue media to digital media in collaboration with Ældresagen. The company was active in the years 2011-2014. Today, the name covers a non-profit hobby company that experiments with the production of artistic videos that strive to have a touch of fantasy documentary and science fiction, and where the previous work tasks are combined with texts, sound / music and visual art.

Equipment and hardware from
Canon, Rode, Apple, Studiologic, HP, Dell, Enermax and Acer.
Software from
Pinnacle, Olympus Sonority, Audacity, Finale and Microsoft Office.